Proboszczks. Paweł Górny
ur. 1967-05-31
Święcenia Kapłańskie przyjął : 1992-06-06 
2013-02-01 Dekret Arcybiskupa ustanawiający Proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej.
2013-02-10 Wprowadzenie przez ks. Dziekana Piotra Szamockiego w urząd proboszcza parafii.
Pełni funkcję Diecezjalnego Referenta Apostolstwa Świeckich.

Księża:


ks. Tomasz Knuth, wikariusz od 2014-07-01
ur. 1964-12-27
Święcenia Kapłańskie przyjął : 1990-05-27 
2014-07-01 Objął pracę w Parafii św. Jadwigi Śląskiej na stanowisku wikariusza.
Pełni funkcję Diecezjalnego duszpasterza „Kościoła Domowego”.

ks. Piotr Baranowski, wikariusz od 2016-07-01
ur. 1963-08-14
Święcenia Kapłańskie przyjął : 1992-06-06 
2016-07-01 Objął pracę w Parafii św. Jadwigi Śląskiej na stanowisku wikariusza.

ks. Stanisław Płatek, pomoc duszpasterska od 1972-03-01
ur. 1933-05-28
Święcenia Kapłańskie przyjął : 1968-06-09 
Od 1972-03-01 sprawuje funkcję pomocy duszpasterskiej w Parafii św. Jadwigi Śląskiej.
Sprawuje funkcję Diecezjalnego opiekuna duszpasterstwa środowiskowego – Esperantystów.
ks. dr Rafał Nowicki, pomoc duszpasterska od 2001-06-30
ur. 1972-10-12
Święcenia Kapłańskie przyjął : 1997-06-21 
1997-06-26 – 2001-06-30 Pełnił funkcję wikariusza.
2001-06-30 Pełnił funkcję pomocy duszpasterskiej oraz diecezjalnego duszpasterza ludzi morza
2012-10-16 Pełni funkcję dyrektora Ośrodka Duszpasterstwa Ludzi Morza.